Φορολογικές Δηλώσεις 2019 Μεγαλύτερη προβολή

"Φορολογικές Δηλώσεις 2019" | παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

webinar_02.04.2019 online

Επίκαιρα Σεμινάρια - Webinars 

Παρακολουθήστε από κοντά ή online 

Φορολογικές Δηλώσεις 2019

Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Περισσότερες λεπτομέρειες

€ 35,00 με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Ώρες διεξαγωγής: 16:00–21:00

Εισηγητές: Βαγγέλης Μιχελινάκης 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019


Θεματολογία 

 • Φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό Η διαδικασία πίστωσης του φόρου – Τι αλλάζει φέτος
 • Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων
 • Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας Μη εκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογική αναμόρφωση Η συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και του πίνακα διαφορών λογιστικής φορολογικής βάσης
 • Η συμπλήρωση του Ε3. Συμπλήρωση των πινάκων Γ2 (αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις), Δ (οικονομικών δεδομένων), Ε (προσωρινών διαφορών), ΣΤ (προσδιορισμός φορολογητέων κερδών ατομικών επιχειρήσεων), Ζ (γενικών οικονομικών πληροφοριών). Οι νέοι κωδικοί.
 • Παραδείγματα συμπλήρωσης Ε3.
 • Φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εισόδημα από ακίνητα Εκπτώσεις δαπανών Πίνακας 4-Δ2 του Ε1 Η περίπτωση της ιδιόχρησης – Το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.
 • Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα
 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία Πίνακας 4-Α εντύπου Ε1
 • Δυνατότητες κάλυψης διαφοράς τεκμηρίων Τρόπος φορολόγησης διαφοράς τεκμηρίων

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Διανεμόμενα κέρδη και αποθεματικά, τρόπος φορολόγησης.
 • Πότε ισχύει η αυτοτελής φορολόγηση, σε περίπτωση διανομής. Παραδείγματα.
 • Προκαταβολή του φόρου.
 • Η παρακράτηση φόρου επί των διανεμόμενων κερδών.
 • Τρόπος χειρισμού ενδοομιλικών μερισμάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.
 • Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος μη κερδοσκοπικών οντοτήτων.
 • Φορολόγηση εισοδήματος μη κερδοσκοπικών οντοτήτων.
 • Οι λοιποί κωδικοί του έντυπου Ν.