Φορολογικές Δηλώσεις 2018 Μεγαλύτερη προβολή

"Φορολογικές Δηλώσεις 2018" | παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

webinar_24.04.2018 online

Επίκαιρα Σεμινάρια - Webinars 

Παρακολουθήστε από κοντά ή online 

Φορολογικές Δηλώσεις 2018

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Περισσότερες λεπτομέρειες

€ 35,00 με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Ώρες διεξαγωγής: 16:00–21:00

Εισηγητές: Βαγγέλης Μιχελινάκης 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2018


Θεματολογία 

 • Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης
 • Η έννοια της φορολογικής κατοικίας Όροι και διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού
 • Φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό Η διαδικασία πίστωσης του φόρου 
 • Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων 
 • Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας Μη εκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογική αναμόρφωση Η συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και του πίνακα διαφορών λογιστικής φορολογικής βάσης
 • Η συμπλήρωση του Ε3. Συμπλήρωση των πινάκων Γ2 (αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις), Δ (οικονομικών δεδομένων), Ε (προσωρινών διαφορών), ΣΤ (προσδιορισμός φορολογητέων κερδών ατομικών επιχειρήσεων), Ζ (γενικών οικονομικών πληροφοριών). 
 • Παραδείγματα συμπλήρωσης Ε3.
 • Φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Εισόδημα από ακίνητα Εκπτώσεις δαπανών Πίνακας 4-Δ2 του Ε1 Η περίπτωση της ιδιόχρησης Τι θα ισχύσει για τα ανείσπρακτα ενοίκια
 • Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα
 • Εισόδημα υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων Τρόπος υπολογισμού Πίνακας 4-Ε του Ε1
 • Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Δυνατότητα μείωσης
 • Εισόδημα από μισθωτή εργασία Πίνακας 4-Α εντύπου Ε1
 • Εισόδημα μελών Δ.Σ. και λοιπών στελεχών
 • Παροχές σε είδος
 • Φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτή εργασία
 • Αντικειμενικές δαπάνες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 
 • Δυνατότητες κάλυψης διαφοράς τεκμηρίων 
 • Τρόπος φορολόγησης διαφοράς τεκμηρίων