Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - Ν. 4174/2013) Μεγαλύτερη προβολή

"Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - Ν. 4174/2013)" | παρακολούθηση μέσω διαδικτύου

webinar_15.03.2018

Επίκαιρα Σεμινάρια - Webinars 

Παρακολουθήστε από κοντά ή online 

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - Ν. 4174/2013)

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Περισσότερες λεπτομέρειες

€ 35,00 με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Ώρες διεξαγωγής: 16:00–21:00

Εισηγητής: ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Θεματολογία Σεμιναρίου

  1. Χρόνος διαφύλαξης Βιβλίων και Στοιχείων – Παραγραφή ελεγχόμενων χρήσεων. Αποφάσεις του Συμβουλίου  της Επικρατείας (ΣτΕ).
  2. Τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)  Ν.4174/2013 (άρθρα 53-59), ύστερα από τον τελευταίους Νόμους 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄201/22.12.2017) και 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17.1.2018), με τις τελικές μεταβολές μέχρι 17.1.2018.
  3. Μεταβατικές διατάξεις  του Κ.Φ.Δ. , για τα παλαιά πρόστιμα του Κ.Β.Σ.- Κ.Φ.Α.Σ
  4. Ενδικοφανής προσφυγή (άρθρο 63)                                                                                          
  5. Διάφορα  άρθρα του ΚΦΔ.
  6. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων  επαγγελματιών (άρθρο 13Απαρ.1 Ν.2523/1997.)
  7. Ανάλυση των νέων διατάξεων των Ν. 4509/2017 και 4512/2018, για την επιβολή επιεικέστερων κυρώσεων και τη μείωση των προστίμων καιπρόσθετων φόρων.